Annak érdekében, hogy ezen a webhelyen minél kényelmesebb legyen a böngészés, sütiket használunk. A sütik használatáról és a beállítások módosításáról itt olvashatók további információk.

Az Európai Tanács és a Tanács dokumentumaihoz való hozzáférésre vonatkozó szabályok

document-registre2Az Amszterdami Szerződés 1999. májusi hatálybalépése óta az EK-Szerződés 255. cikke különös rendelkezéseket tartalmaz az intézmények dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozóan. Ez a cikk – amely a Lisszaboni Szerződés 2009. decemberi hatálybalépését követően az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 15. cikkének (3) bekezdése lett – képezi az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelet európai parlamenti és tanácsi rendelet jogalapját.

Az EUMSZ 15. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban a Tanács eljárási szabályzatának II. mellékletében a Tanács rögzítette a dokumentumaihoz való hozzáférésére vonatkozó különös rendelkezéseket. E szabályok – az Európai Tanács eljárási szabályzata 10. cikkének (2) bekezdése értelmében – értelemszerűen alkalmazandók az Európai Tanács dokumentumaira is.

Az 1049/2001/EK rendelet 17. cikke értelmében a Tanács évente jelentést tesz közzé a tanácsi dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozóan. A Tanács eddig a 2002., a 2003., a 2004., a 2005., a 2006., a 2007., a 2008., a 2009., és a 2010. évre vonatkozóan fogadott el és tett közzé éves jelentést.

További információk
more-registre3